25 Mart 2014 Salı

7 Mart 2014 Cuma

Organik ( Ekolojik) Tarımın Potansiyel Faydaları


TARIM BOYUTU :
Artan bir çeşitlilik, uzun dönemde toprağın verimliliğinin korunması, yüksek besin kalitesi, bitki zararlılarının ve hastalıkların azalması, kendine yeten üretim sistemi, dengeli üretim.

ÇEVRE BOYUTU :
Kirliliğin azalması, yenilenemeyen kaynaklara daha az bağımlılık, toprak erozyonunun azalması, yabani hayatın korunması, dirençli tarımsal sistem, üretimin çevreyle olan uygunluğu.

SOSYAL BOYUT :
Sağlık sorunlarının iyileştirilmesi, daha iyi eğitim, daha güçlü toplumsal yapı, köyden kente göçün azaltılması, artan istihdam, kaliteli iş.

EKONOMİK BOYUT :
Daha güçlü, kendine yeten yerel ekonomi, gelir güvenliği, artan geri dönüşüm, finansal israfın düşürülmesi, düşük risk.